Điều khoản dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

  • Nội Thất Thịnh Luôn Quan Tâm đến Khách Hàng của mình. Chúng tôi cam kết bảo hành sản phẩm do Noithatthinh.com cung cấp. Thơi Gian Bảo Hành Từ 12 tháng đến 60 tháng tùy vào loại sản phẩm.  Trong mọi trường hợp quý khách hàng liên lạc với noithatthinh.com để nhân viên nhận thông tin và thẩm định bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.
  • Việc bảo hành chỉ được áp dụng do lỗi của nhà sản xuất. Không bao gồm tác động ngoại lực do sử dụng không đúng cách. Việc khách hàng tự ý thay đổi kết cấu của sản phẩm sẽ không nằm trong chính sách Bảo Vệ Quyền Lợi của noithatthinh.com.
  • Sản phẩm cũng sẽ không được bảo hành khi có tai nạn trong quá trình khách hàng vận chuyển sản phẩm. Sản phẩm giảm giá sẽ không được áp dụng chính sách bảo vệ quyền lợi.
  • Sản phẩm sẽ được Xem xét ngay khi khi quý khách liên lạc và chúng tôi truy xuất dữ liệu khách hàng để bảo hành.
  • Noithatthinh.com có chính sách Bảo Hành riêng cho từng sản phẩm. Tùy theo tình trạng sản phẩm cửa hàng sẽ sửa chữa hoặc thay mới.

>> Vui lòng liên hệ bất kỳ cửa hàng noithatthinh.com. Các số điện thoại có thể được tìm thấy trên hóa đơn của bạn và trên website: noithatthinh.com